1. Úvod
  2. O nás
  3. Stravování

Stravování

STRAVOVÁNÍ V DOMOVĚ

Náš Domov má vlastní moderní stravovací provoz, ve kterém je připravována strava pro všechny klienty i zaměstnance.
Stravování se připravuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav. Klientům je podávaná strava dle potřeby – diabetická, šetřící, žlučníková, nemléčná, neslaná či jiná dietní úprava a speciálně upravená – mletá a mechanicky upravená strava (MUS). 
Klientům je podáváno pět jídel denně. Klienti se mohou stravovat ve velké jídelně, malých jídelnách na jednotlivých patrech, ale i na pokojích, kde je jim podle potřeby poskytnuta individuálně dopomoc při konzumaci jídla. 

NUTRIČNÍ TERAPIE

Součástí služeb klientům je již od roku 2014 poskytování nutriční péče, kterou zajištuje nutriční terapeutka. Ta u každého klienta připravuje podle jeho stavu nutriční plán, v pravidelných intervalech hodnotí výživový stav, přičemž využívá různých metod např. bilance příjmu stravy, bilance váhy, hodnota BMI. Dle zjištěných dat nastavuje individuální nutriční plán. Nutriční terapie využívá léčebného účinku potravin, a to ve smyslu jak zvýšení dávky, tak i omezení nebo úplného vyřazení ze stravy, je-li to nezbytné, mění formu podávané stravy, doplní stravu o nutriční doplňky, popřípadě navrhne speciální výživu.