1. Úvod
 2. O nás
 3. Poslání, cíle a hodnoty

Poslání, cíle a hodnoty

POSLÁNÍ

Posláním našeho zařízení je poskytovat našim klientům kvalitní individualizovanou, multidisciplinární péči až do konce života. Důraz je kladen na důstojnost, respekt k vůli klienta a podporu jeho soběstačnosti.

Posláním Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je poskytování celodenní kvalitní péče a podpory seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, jež z důvodu vysoké závislosti na péči druhé osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

HODNOTY

 • Víme, proč to děláme.
 • Přijímáme každého člověka takového, jaký je.
 • Propojujeme a spolupracujeme.
 • Zvyšujeme si laťku, učíme se.
 • Jsme tu pro seniory a jejich rodiny.
 • Dokážeme poradit a pomoci ve chvíli, kdy stáří začíná přinášet starosti.

CÍLE

 • Zvyšovat kvalitu péče o klienty s ohledem na jejich osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přáních.
 • Zlepšit kvalitu života klientů předcházením vzniku sociálních a zdravotních rizik.
 • Udržet schopnosti a dovednosti klientů co nejdéle.
 • Citlivě motivovat klienty k činnostem a aktivitám nabízeným v rámci poskytované služby.
 • Prosazovat otevřenost, transparentní komunikaci a vzájemný respekt vůči klientovi, jeho rodině, kolegům i dobrovolníkům.
 • Vyškolit akreditovaného procesního manažera systému kvality E-Qalin (evropský systém managementu kvality zaměřený speciálně na domovy pro seniory). Aplikací tohoto systému do organizace rozvíjet inovativní potenciál, který vede k viditelným a prokazatelným zlepšením v každodenní péči. 

ZÁSADY POSKYROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na společenské postavení klienta.
 • Respekt soukromí klienta – klient vlastní klíče od svého pokoje, skříní apod., klient nás pustí pouze tam, kam on chce.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti – nikoliv závislosti na našich službách, neděláme za klienta, co zvládne sám, poskytujeme péči pouze do výše zdravotního postižení klienta.
 • Přizpůsobení našich služeb klientům – snažíme se přizpůsobit cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné.

 

Sociální služba je poskytována 24 hod. denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem.