1. Úvod
  2. U nás v domově
  3. Domov pro seniory

Domov pro seniory

Doma je doma. Člověk je na svůj domov zvyklý, je to jeho přirozené prostředí. Někdy ale stáří, nemoc nebo osamělost samostatný pobyt doma znemožňuje a člověk musí odejít z domova do Domova.

Domov pro seniory je tady od toho, aby poskytl nové, kompetentní prostředí tomu, kdo pro míru své závislosti na péči již ve svém přirozeném prostředí zůstat nemůže a je starší 60-ti let.

Nebudete u nás sami – nebudete sami na své stáří, nemoci, handicapy a obavy.

Pomůžeme vám jít dál – bezpečně, klidně, s jistotou.

Vytvoříme vám v Domově domov – i když nikdy nebude stejný, jako byl ten váš.

V Domově pro seniory je služba určena především osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba může být poskytována seniorům od 60 ti let.