1. Úvod
  2. U nás v domově
  3. Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

V Domově se zvláštním režimem (DZR) je služba poskytována osobám od 45 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby z důvodu Alzheimerovy choroby, popř. jiného typu demence. Služba není určena osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterým Domov nedisponuje.

Domov se zvláštním režimem je bezbariérové zařízení.

V DZR vytváříme prostředí, které je bezpečné a usnadňuje život lidem s demencí. Dbáme na dobrou orientaci (přes noc zůstává osvětlená chodba), jsou odstraněna rizika (okna lze otevřít pouze na ventilaci, aby nemohlo dojít k pádu z okna). Z bezpečnostních důvodů jsou dveře DZR zabezpečeny uzavřeným vchodem snadno obsluhovatelným tlačítkovým vrátným.