1. Úvod
  2. Projekty
  3. Nadace ČEZ - IT vybavení

Nadace ČEZ - IT vybavení

„IT VYBAVENÍ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM“ – NADACE ČEZ

 

Díky získaným finančním prostředkům z NADACE ČEZ (78 500,- Kč) jsme si pořídili IT vybavení pro nově rozšířené oddělení DZR a Pečovatelskou službu (PC, notebook, tiskárna). Domov se zvláštním režimem jsme v tomto roce rozšířili o 12 lůžek z vlastních prostředků, ale byl vybaven zastaralou a nevyhovující IT technikou. Pečovatelkám v Pečovatelské službě poslouží nová IT technika k požadovanému rozšíření služby o nové Středisko osobní hygieny a také například pro zefektivnění administrace při sociálním šetření v domácím prostředí klientů.

Účelem projektu je mimo výše uvedené i možnost pořízení personalizovaného tréninkového programu MenTem – elektronické moderní a inovativní učební pomůcky s možností sledování a ověřování úspěšnosti a rozvoje dovednosti nebo zachování mozkových funkcí s přehledem výsledků jednotlivých výkonů.

Pořízení nového IT vybavení nám tedy umožnilo komplexní sjednocení informačního systému pro poskytování pobytových, terénních i ambulantních služeb, elektronické vedení záznamů ošetřovatelské i sociální péče, využití on-line školení apod.