| svátek má Zora
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

WEB V REKONSTRUKCI. OČEKÁVANÉ SPUŠTĚNÍ NOVÉHO WEBU 28. 2. 2020. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Veřejný závazek

Poslání

Pečovatelská služba zajišťovaná Zařízením sociální péče Choceň se poskytuje jako služba terénní a ambulantní. Posláním je poskytovat klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času a umožnit jim přes nepříznivou zdravotní nebo sociální situaci žít v jejich domácím prostředí, zachovat vazby na přirozené životní podmínky, rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

 
Cílová skupina
 - senioři od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
- občané žijící ve městě Choceň, případně v integrovaných obcích města (Hemže, Březnice, Podrážek, Dvořisko, Plchůvky, Nová Ves).
 
Cíle
-          zajistit klientům prostřednictvím poskytovaných činností co nejdelší pobyt ve svém přirozeném domácím prostředí.
-          vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc druhé osoby a nabídnout jim možnost využít PS, a tím zvýšit počet prováděných úkonů
-          mít spokojené klienty a jednat v jejich zájmu a dle jejich potřeb rozšířit možnosti PS
-          mít kvalitní pracovníky poskytující PS
 
 
Zásady PS: -      rovnost přístupu bez diskriminace
-          dodržování práv klientů
-          zachování lidské důstojnosti a nezávislosti klientů
-          respektování jejich potřeb
-          bezpečnost a odbornost služeb
-          individuální přístup ke klientům a diskrétnost.
-          podpora samostatnosti
-          posilování sociálního začleňování
     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design