| svátek má Zora
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

WEB V REKONSTRUKCI. OČEKÁVANÉ SPUŠTĚNÍ NOVÉHO WEBU 28. 2. 2020. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Kdo stížnost může podat

Stížnost je oprávněn podat kdokoli, nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i jiný občan.

Nestrannost

Podáním stížnosti nebude způsobena újma tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána.

Forma stížnosti a příjem stížnosti

Stížnost na Pečovatelskou službu může být podána formou:

  • písemnou ( i anonymní)
  • e-mailem
  • ústní
  • telefonicky


Stížnost může přijmout pečovatelka, vedoucí pečovatelské služby Hudečková Jana, písemně nebo ústně (Dr.Fikejze 1115, 565 01 Choceň), telelefonicky (465 472 105) nebo e-mailem( hudeckova@unet,.cz ).

Pro písemné nebo anonymní stížnosti je v chodbě Domu s peč.službou zřízena schránka. Tuto schránku každý pátek vybírá pečovatelka.

Dále může být stížnost podána ústně (Dr. Fikejze 1115, 565 01 Choceň), telefonicky (465 471 782) nebo e-mailem ( reditelna@zspchocen.cz) řediteli ZSP Choceň – ing. Ladislavu Coufalovi.

Oprávnění k prošetřování, rozhodování a vyrozumění stížnosti

Stížnosti na pečovatelskou službu prošetřuje, rozhoduje o přijatém opatření a vyrozumí (je-li znám stěžovatel) vedoucí pečovatelské služby Jana Hudečková písemně do 28dnů ode dne podání stížnosti. Pokud je stížnost anonymní, odpověď na stížnost se vyvěsí na informační tabuli v DPS v ulici Dr. Fikejze 525, Choceň, kde je kancelář Pečovatelské služby.
Byla -li stížnost oprávněná, odpověď obsahuje i jaká bude učiněna náprava stížnosti.

Evidence stížnosti

Každá stížnost se eviduje v sešitě Stížnosti s kopiemi odpovědí na danou stížnost .Je zde zaznamenán popis ústní stížnosti nebo vložená písemná forma stížnosti, dále popis řešení ústního jednání s klientem s podpisem klienta a datum podání písemné odpovědi klientovi s kopií odpovědi.

Řešení stížností na jiné služby

Pokud se stížnost týká kvality bytů v Domech s peč.službou , pečovatelská služba není oprávněna tuto stížnost řešit, ale předá ji správci objektu – Správě budov Choceň, která má v kompetenci závady a poruchy v bytech řešit. Sousedské spory by si měli nájemníci řešit mezi sebou sami, pokud nedojde k dohodě, pak může figurovat pracovnice pečovatelské služby jako prostředník, nedojde-li však k vyřešení sporu, musí se nájemník obrátit opět na správce objektu nebo na policii a to podle druhu sporu.

Další instituce vyřizující stížnosti

Je-li uživatel služby nespokojen s vyřízením stížnosti na peč.službu, může se obrátit na další orgán a to na:

ředitele Zařízení sociálních služeb
ing. Ladislav Coufal
Dr.Fikejze 1115
565 01 Choceň
tel. 465 471 782
e-mail: reditelna@zspchocen.cz

Městský úřad Choceň
Vedoucí odboru sociálních služeb
Jaroslava Jeníková
Jungmannova 301
565 15 Choceň
tel. 465 461 911
e-mail: e-podatelna@chocen-mesto.cz

Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
Komenského nám.125
532 11 Pardubice
tel. 466 026 111
e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel. 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv /ombudsman/
JUDr. Pavel Varvařovský
Údolní 39
602 00 Brno
tel. 542 542 888
e-mail: kancelář@ochrance.cz

     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design