| svátek má Zora
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

WEB V REKONSTRUKCI. OČEKÁVANÉ SPUŠTĚNÍ NOVÉHO WEBU 28. 2. 2020. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Více o nás

Základní činnosti Pečovatelské služby:

 • základní sociální poradenství- služba poskytovaná bez úhrady
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - koupel, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC (toaletní židle, podložní mísy), jednoduché ošetřovatelské úkony (např. výměna ink. pomůcek, mazání těla atd.).
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy- zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti- běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím- doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné správy.

Fakultativní úkony poskytované za úhradu:

 • dohled nad klientem (dle domluvy – procházky, dohled nad užíváním léků atd.),
 • doprava klienta služebním automobilem.

Zásady Pečovatelské služby jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců PS, hlavní principy: rovnost přístupu bez diskriminace, dodržování práv klientů, zachování lidské důstojnosti a nezávislosti klientů, respektování jejich potřeb, bezpečnost a odbornost služeb, individuální přístup ke klientům a diskrétnost.

Pečovatelskou službu nemůžeme poskytnout:

 • 1. Seniorům,občanům se zdravotním postižením, kteří jsou ve svém domácím prostředí zcela soběstační a samostatní.
 • 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • 3. Osobám s infekčním onemocněním.
 • 4. Osobám, které mohou ohrozit , popřípadě ohrožují sebe i okolí.
 • 5. Osobám, jejichž chování by omezovalo poskytování služeb a to zejména z důvodu poruchy chování, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků.

Pravidla pro odmítnutí zájemce

Poskytovatel služeb Pečovatelská služba v Chocni může odmítnout žádost o poskytování služby na základě § 91, odst. 3 a zákona 108/2006 pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování požadované sociální služby.

Řešení při odmítnutí žádosti

 • Jedná-li se o službu jiné kategorie pomůže sociální pracovník žadateli zprostředkovat kontakt na jiné zařízení.
 • Nesplňuje-li zdravotní stav žadatele kriteria pro přijetí do DPS je žádost zamítnuta.
 • Odmítnutí žádosti z výše uvedených důvodů je žadateli oznámeno písemně.

Pečovatelská služba v Chocni je součástí Zařízení sociální péče Choceň.

Dům s pečovatelskou službou je umístěn nedaleko centra města Choceň, je obklopen zahradou, kde jsou lavičky, na nichž obyvatelé tráví část svého volného času a besedují s přáteli. Dům má 24 bytů, které spravuje Správa budov Chocně, a s klienty je sjednána nájemní smlouva mezi nájemníkem a Správou budov, dle platných předpisů a vyhlášek. Byty mají své sociální zařízení a pro tělesně postižené klienty jsou zde dva bezbariérové byty. V přízemí se pak nachází kulturní místnost. Obyvatelé se také mohou zúčastnit i různých akcí v sousedním Domově pro seniory, kam jsou zváni.

Pečovatelská služba je sjednávána se zájemcem individuálně dle jeho aktuálních potřeb a možností poskytovatele na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Žádosti o výkon služby si mohou zájemci vyzvednout přímo v DPS nebo v Zařízení sociální péče Choceň (v Domově pro seniory), případně si stáhnout z webových stránek www.zspchocen.cz

Před nástupem do Domu s pečovatelskou službou se zájemci i jejich rodinní příslušníci mohou seznámit s novým prostředím.

     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design