| svátek má Zora
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

WEB V REKONSTRUKCI. OČEKÁVANÉ SPUŠTĚNÍ NOVÉHO WEBU 28. 2. 2020. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Údaje o registrované sociální službě

Popis realizace sociální služby

Poskytovatel sociální služby:

 

Zařízení sociální péče Choceň

Dr. Fikejze 1115

565 01 Choceň

      Při poskytování sociální služby se zaměřujeme především na dodržování základních lidských práv klientů služeb, jde zejména o ochranu osobních údajů, soukromí, ochranu před zneužíváním seniorů, prohlubování samostatnosti a respektování pravidel občanského soužití.

Služba je určena především osobám dospělým od 27 - 64 let a seniorům od 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Služba je poskytována v ambulantní (středisko osobní hygieny) a terénní formě.

Kapacita služby je v ambulantní formě – 5 klientů, v terénní formě 45 klientů.

Před uzavřením Smlouvy o poskytování pečovatelské služby provede sociální pracovník šetření v místě pobytu zájemce o službu, seznámí zájemce o službu s podmínkami poskytování služby a rozhodne, zda zájemce poskytování pečovatelské služby potřebuje. Případně, že ano, sepíše se zájemcem o službu smlouvu obsahující konkrétní úkony, které bude služba klientovi poskytovat, osobní cíle klienta, podmínky poskytování služby a úhrady za ní.  Klient je informován o možnosti podání stížnosti na poskytovanou službu a způsobu jejího řešení. Poskytování služby má svá vnitřní pravidla a kritéria, jejich plnění je pravidelně kontrolováno.

 

Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:

-         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-         pomoc při osobní hygieně, využívání střediska osobní hygieny

-         poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-         pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid domácnosti, nákupy

-         doprovod k lékaři, na úřady při vyřizování běžných záležitostí

-         podporování a pomoc při kontaktu s rodinou, při sociálním začlenění klienta

 

Pečovatelská služba je hrazena klientem dle Ceníku za jednotlivé úkony schváleným zřizovatelem organizace.

 

Technické a materiální zabezpečení ZSP Choceň - Pečovatelská služba

V DPS je pro ambulantní formu pečovatelské služby vybudováno hygienické středisko, které je vybaveno hydraulickým zvedákem u vany. Další vybavení – automatická pračka, elektrická sušička prádla, průmyslová žehlička.

Pro terénní formu a na rozvoz obědů a zajištění nákupů a terénních služeb, osobní automobil.

Zázemí pro personál: kancelář, šatna, kuchyňka, WC, sprchový kout.

 

.

Popis personálního zajištění ZSP Choceň - Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu zajišťují:

Sociální pracovník – 1 pracovnice, 0,1 úvazku

-       zabezpečuje základní sociální agendy včetně zajišťování standardní dokumentace

-       zajišťuje sociálněprávní poradenství

-       jedná se zájemci o službu, vede evidenci žádostí

-       provádí sociální šetření žadatelů

 Pracovníci v sociálních službách

c) pečovatelská činnost – 2 pracovnice, tj. 2 úvazky

-       provádí komplexní péči o klienta a jeho domácnost, zajišťuje sociální pomoc, poskytuje pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design