| svátek má Alžběta
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Zásady poskytovaných služeb

Při naplňování základního poslání Domova pro seniory se vychází z následujících principů:

 • na prvním místě je vždy klient, jeho potřeby a zájmy při zachování rovnoprávného postavení mezi klienty a zaměstnancem
 • důraz je kladen na úctu ke stáří a zachování důstojnosti jak klienta, tak pracovníka
 • preferujeme vzájemně ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj mezi klienty a personálem
 • základem služby je individuální přístup ke klientům a respekt k jejich svobodné vůli, přáním a tužbám formou individuálních plánů
 • usilovat o zachování co největší míry samostatnosti klientů
 • se souhlasem klientů spolupracujeme s jejich rodinami
 • usilovat o oboustrannou komunikaci mezi klientem a personálem, personálem a rodinou, rodinou a klientem
 • podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb a při vytváření přirozených mezilidských vztahů
 • respektovat právo a svobodnou vůli našich klientů, klienti mohou svobodně uplatňovat své náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené
 • usilovat o sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, loajalitu k zařízení, rozvíjet jejich týmovou práci, informovanost, flexibilitu a vzájemnou zastupitelnost
 • podporovat odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s dalšími odborníky, institucemi a zařízeními
 • chránit nezadatelná práva klientů i pracovníků našeho zařízení
 • vstup všem návštěvníkům Domova je volný, klienti mají možnost odcházet dle své vůle na vycházky, krátkodobé pobyty, výlety i dovolené, doporučuje se však předem ohlásit svoji nepřítomnost.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • Seniorům, kteří jsou ve svém domácím prostředí zcela soběstační a samostatní
 • Seniorům, kterým by k soběstačnému životu postačila pomoc pečovatelské služby a tato služba je v místě bydliště dostupná
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které z důvodů infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče
 • Osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití,
     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design