| svátek má Alžběta
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Úhrady

Úhrada je stanovena za poskytování následných úkonů sociální péče:

- za poskytování stravy
- za poskytování ubytování,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Stanovení denních úhrad od 1. ledna 2019 dle zák.č.108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. projednala Rada města Choceň, na svém zasedání 19.9.2018 a schválila Usnesením č.266/18/RM/2018.

-úhrada za stravování 151,-- Kč /1 den ( 68,- Kč provozní náklady, 83,-Kč potraviny)
-úhrada za ubytování /1 den podle jednotlivých kategorií s ohledem na počet lůžek na pokoji a jeho vybavenost ( s balkónem, chladničkou, televizí, vlastním sociálním zařízením apod.)

Denní sazba: bydlení + stravování

Budova A (hlavní budova a jižní křídlo)
jednolůžkový pokoj  358,-- Kč/ 1 den (společné sociální zařízení, balkón, chladnička, televize) 
dvoulůžkový pokoj   349,-- Kč/ 1 den (vlastní sociál. zařízení, balkón, chladnička, televize)
dvoulůžkový pokoj   343,-- Kč/ 1 den (společné sociál. zařízení, balkón, chladnička, televize)
čtyřlůžkový pokoj     323,-- Kč/ 1 den (vlastní sociální zařízení, balkón, chladnička, televize)

Budova B (severní křídlo budovy)
jednolůžkový pokoj  361,-- Kč/ 1 den (vlastní sociální zařízení, balkón, chladnička, TV)
jednolůžkový pokoj  355,-- Kč/ 1 den (společné sociální zařízení, chladnička, TV, společná kuchyňka na patře 
dvoulůžkový pokoj   349,-- Kč/ 1 den (vlastní sociální zařízení, chladnička, televize) 
dvoulůžkový pokoj   358,-- Kč/ 1 den (vlastní sociální zařízení, balkón, chladnička, televize)


Celkové náklady v ZSP hrazené klientem (výpočet na 30 kalendář. dnů)
(dle vybavenosti)

Pokoj Ubytovací služby Strava Celkem měsíčně
Budova  A: jednolůžkový 6.210,- Kč 4.530,- Kč 10.740,- Kč
dvoulůžkový 5.940,- Kč 4.530,- Kč 10.470,- Kč
   5.760,- Kč 4.530,- Kč 10.290,- Kč
čtyřlůžkový 5.160,- Kč 4.530,- Kč   9.690,- Kč
       
Budova B: jednolůžkový 6.300,- Kč 4.530,- Kč 10.830,- Kč
  6.120,- Kč 4.530,- Kč 10.650,- Kč
dvoulůžkový 5.940,- Kč 4.530,- Kč 10.470,- Kč
  6.210,- Kč 4.530,- Kč 10.740,- Kč

 

 

Zařízení může poskytnout, popř. zprostředkovat klientovi fakultativní (volitelné) činnosti nad rámec základních činností podle vnitřních pravidel provozovatele, které si klient bude hradit ze svých příjmů.


Uživatelům pobytových služeb po úhradě nákladu za bydlení a stravu musí zůstat 15% z jejich příjmu.

Klient zaplatí za poskytování péče za každý měsíc výši přiznaného příspěvku na péči podle zák. 108/2006 Sb.
Rozsah sociální péče v ZSP je uzavřen s klientem dle Smlouvy o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory.

Platnost od 1. ledna 2019

Fakultativní služby poskytované v ZSP Choceň

ZSP poskytuje uživatelům kromě základních činností (Vyhl. 505/2006 Sb.,§ 15) vyplývající ze Smlouvy o poskytování péče v zařízení pro seniory i další služby - služby fakultativní. 
O zajištění těchto služeb jsou požádáni příbuzní klientů Domova a v případě, že nemohou sami klienti si služby zajistit jinak, Domov potřebné úkony péče zajistí za úhradu nákladů spojených s konkrétní službou (Zák.č.108/2006 Sb., § 77). 
Úhrady za poskytnuté fakultativní služby hradí klient hotově po ukončení úkonu nebo při výplatě důchodu 15. dne v měsíci. Klient, kterému je přiznán a vyplácen příspěvek na sociální péči fakultativní služby nehradí, jsou hrazeny z uvedeného příspěvku, který náleží dle Zák.č.108/2006 Sb., § 120, odst. 6. plně zařízení.

Ceník fakultativních služeb:

  • doprava služebním vozidlem v pracovní dny (kromě dopravy do místních zdrav.zařízení pro příjemce příspěvku na péči) 110,- Kč/hod. a 8,- Kč/km

Poplatky za používání spotřebičů na pokojích:

  • poplatek za používání vlastního počítače               70,- Kč/ měsíc
  • poplatek za používání TV (v majetku ZSP)             25,- Kč/ měsíc/ osobu
  • vlastní lednička na pokoji                                        70,- Kč/ měsíc
  • vlastní mikrovlná trouba                                          30,- Kč/ měsíc
  • vlastní rychlovárná konvice                                     20,- Kč/ měsíc
     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design