| svátek má Alžběta
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Údaje o registrované sociální službě

Popis realizace sociálních služeb v Domově pro seniory

Poskytovatel sociální služby:

 

Zařízení sociální péče Choceň

Dr. Fikejze 1115

565 01 Choceň

 

      Při poskytování sociální služby se zaměřujeme především na dodržování základních lidských práv uživatelů služeb, jde zejména o ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů, ochranu před jakýmkoliv jejich zneužíváním a prohlubování samostatnosti, respektování pravidel občanského soužití.

Služba je určena především osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita zařízení je 90 lůžek.

Zájemce o službu je před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby domov pro seniory seznámen s podmínkami poskytování služby, s Domácím řádem, má možnost prohlédnout si prostory Domova. Smlouva obsahuje základní úkony poskytované sociální služby, podmínky poskytování služby a úhrady za ní. Klienti jsou informováni o možnosti podání stížnosti na poskytovanou službu a způsobu řešení jejich stížnosti.  

 

Poskytování služby obsahuje tyto základní činnosti:

 

-          Poskytnutí ubytování – včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního i osobního prádla a ošacení, žehlení; konkrétní ubytování je domluveno s klientem před jeho nástupem do zařízení

-          Poskytnutí stravy – strava je podávána 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina a večeře); strava odpovídá věku a zásadám racionální výživy.

-          Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání na lůžko, pomoc při podávání jídla, pomoc při prostorové orientaci apod.

-          Pomoc při osobní hygieně

-         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – dovoz k lékaři, pomoc při využívání běžně dostupných služeb (kadeřnice, pedikérka), účast na společenských akcích pořádaných ve městě, kulturní vystoupení přímo v domově – školy, školky, hudební skupiny; udržování kontaktu s rodinou

-          Sociálně terapeutické činnosti – činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností. Při těchto činnostech je kladen důraz na individuální přístup ke každému klientovi, je důležitý aktivní přístup každého klienta

-          Aktivizační činnosti – jedná se především naplnění volného času, které vede k udržení, případně i rozvoji motorických, psychických a sociálních schopností klientů – společenské hry, společný zpěv, různé výtvarné aktivity.

 

Materiální a technické zabezpečení Zařízení sociální péče Choceň - Domova pro seniory

Budovu Zařízení sociální péče - Domov pro seniory- tvoří dvě části spojené vstupní halou /recepce/ - budova  A, B.

 

Budova A: přízemí, 1. a 2. patro

 

Přízemí

-          6 jednolůžkových pokojů se společným soc. zařízením na chodbě a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením na pokojích.    

-          kanceláře, stravovací provoz, jídelna, společná sociální a hygienická zařízení, úklidové místnosti

1. patro

-          9 jednolůžkových pokojů a 11 dvoulůžkových pokojů

-          kulturní místnosti, společná sociální a hygienická zařízení, úklidová místnost.

 

 2. patro  

-          4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, 1 čtyřlůžkový pokoj se sociálním zařízením,

-          kulturní místnost, sesterna, společné sociální a hygienické zařízení,             

 

Budova B: dvě nadzemní podlaží, třetí vestavěné podkroví.

 

Přízemí

-          7 dvoulůžkových pokojů

-          jídelna, kuchyňka, ordinace lékaře, sesterna, společné sociální a hygienické zařízení vždy pro 2 pokoje, úklidová místnost.

1. patro

-          9 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj vždy se sociálním a hygienickým zařízením pro každý pokoj.

 

           

2. patro (podkroví)  

-          6 jednolůžkových pokojů

-          společná kuchyňka, společné sociální a hygienické zařízení, archiv, sklad, 

         

V budově jsou 2 výtahy, 2 zvedací schodišťové plošiny, hydraulické zvedací vany; dále domov disponuje vozíky na přepravu klientů, 2 vakovými zvedáky, chodítky aj. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, ovládanými elektricky.


 

Popis personálního zajištění ZSP Choceň – Domov pro seniory

Sociální pracovník - 0,9 úvazku  

-       zabezpečuje základní sociální agendy včetně zajišťování standardní dokumentace

-       zajišťuje sociálně právní poradenství

-       zajišťuje koncepččinnost sociální práce v DS

-       jedná se zájemci o službu, vede evidenci žádostí

-       provádí sociální šetření žadatelů

-       vyřizuje pozůstalosti

Pracovníci v sociálních službách

a) přímá obslužná péče - 38 pracovníků, tj. 31,075 úvazků + 2 x DPČ  

-       nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékání, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, uspokojování psychosociálních potřeb klientů

-       podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, kontaktů s rodinou

 d) pod dohledem sociálního pracovníka – 1 pracovník, tj. 1 úvazek

-       provádí základní sociální poradenství;  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podílí se na sestavování individuálních plánů, účastní se místního šetření, vede základní sociální dokumentaci klientů

Zdravotničtí pracovníci – 10 pracovnic, tj. 9,75 úvazků - na základě indikace lékaře realizují zdravotní a ošetřovatelskou péči v rozsahu úkonů nasmlouvaných se zdravotní pojišťovnou.

 

     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design