| svátek má Alžběta
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Veřejný závazek

Poslání organizace

 • Domov pro seniory Choceň poskytuje seniorům formou komplexní péče takovou podporu a pomoc, která jim umožní zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života se svými zájmy, koníčky a příležitostmi, jež mají jejich vrstevníci.
 • Domov pro seniory Choceň poskytuje sociální služby, umožňující lidem v nepříznivé sociální situaci žít běžným životem, při zachování jejich důstojnosti a možnosti o své osobě sami rozhodovat v prostředí, které co nejvíce vyhovuje jejich potřebám.

Cíle

 • práce s klienty dle individuálních potřeb
 • pomoc a podpora v soběstačnosti
 • aktivní trávení volného času
 • podpora při adaptaci
 • pomoc při vyřizování úředních záležitostí

Zásady poskytované sociální služby

 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na společenské postavení klienta.
 • Respekt soukromí klienta – klient vlastní klíče od svého pokoje, skříní apod., klient nás pustí pouze tam, kam on chce.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti – nikoliv závislosti na našich službách, neděláme za klienta, co zvládne sám, poskytujeme péči pouze do výše zdravotního postižení klienta.
 • Přizpůsobení našich služeb klientům – snažíme se přizpůsobit cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné.
   

Cílové skupiny organizace


Cílovou skupinu Domova pro seniory Choceň tvoří občané starší 60 let pobírající starobní nebo invalidní důchod, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, v rozsahu námi nabízených služeb.

Domov však není vhodný pro osoby vyžadující služby, jež neposkytujeme, ani pro osoby, potřebující služby zvláštního režimu, dále pro osoby, které by narušovaly klidné soužití s ostatními klienty, pro agresivní, infekčně nemocné osoby. Není vhodný také pro ty, jimž by k zajištění péče stačily služby nižšího typu (např. pečovatelské služby apod.).

Vize

 • Klient si udržuje kontakty s rodinou, přáteli a společností podle vlastní vůle a uvážení po co nejdelší možnou dobu svého života.
 • Klient má stejná práva a možnosti jako jeho vrstevníci žijící mimo Domov pro seniory a v případě potřebnosti mu podle jeho individuálních potřeb a přání poskytneme přiměřenou pomoc a podporu při stravování, hygieně, zabezpečování ostatních životních potřeb a naplnění jeho spokojenosti – nabídkou např. aktivizačních a volnočasových aktivit apod., aby mohl vést maximálně možný běžný způsob života po co nejdelší možnou dobu.
   

Základní činností Domova pro seniory Choceň je

 • Poskytnutí ubytování – v bezbariérových jedno nebo dvoulůžkových pokojích, většina z nich má samostatné sociální zařízení, balkon, k ubytování také patří úklid, praní a drobné opravy prádla.
 • Poskytnutí stravy – strava se podává minimálně 5 x denně podle přání klientů, strava normální či dietní se vaří v kuchyni Domova s možností výběru ze dvou hlavních jídel.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc nebo podpora s oblékáním, pomoc s prostorovou orientací, při přesunech, při podávání jídla, pití apod.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc či podpora při koupání, mytí vlasů, ošetření nehtů apod.
 • Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím – pomoc nebo podpora při kontaktu s lékaři, okolními zařízeními, obchody a jinými službami, s rodinou apod.
 • Sociálně terapeutické činnosti – podpora či pomoc při udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností.
 • Aktivizační činnosti – individuální i skupinové volnočasové aktivity, výlety, vystoupení.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc či podpora při kontaktu s různými institucemi, při podávání různých žádostí apod.
     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design